Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.

La Revista            Qui som           Publicitat           Contacte

Astrologia i arquetips humans

Visualitzacions 1.16Kırşehir

La paraula arquetip és la imatge, conscient o inconscient, d’aquella ‘matriu’ o aquell ‘patró’ que representa un model de comportament o una síntesi important del nostre caràcter. I podem classificar els signes com a represen tants d’aquests arquetips humans. Ho farem d’aquesta manera:  

Àries, que és el signe número 1, serà tot un símbol d’iniciativa i d’acció i, per tant, serà lògic que també el puguem anomenar, i aquest serà el seu arquetip, el guerrer, el caçador, l’executiu, el yuppie… Àries és el que sap decidir i té capacitat de lluita i de confrontació. 

Taure serà tot un símbol significatiu de tot el contrari, de l’estabilitat de la matèria, de la paciència i del goig i, per tant, l’arquetip de Taure serà el pagès, l’home o la dona de camp, o qualsevol que sàpiga llaurar el seu territori, com l’artesà… Taure té un gran esperit pràctic i li agrada materialitzar-ho les coses i incorporar-ho tot.

Bessons, en el seu intent de contacte i de comunicació, voldrà enllaçar la realitat encara que sigui de manera superficial, ja que aprofundir significaria algun tipus de desconnexió amb un tot que es vol sobrevolar i, en conseqüència, Bessons tindrà com a arquetip el comunicador, el comerciant, el que va i ve, l’adolescent que tot ho vol aprendre i fins i tot Peter Pan, un arquetip del signe.

Cranc és el signe que busca un contacte més profund més interioritzat i, per tant, busca els límits i crea nius, la llar, la casa, la família. I, per sobre de tot, busca la protecció i la nutrició, no fos que fracassi el projecte de la vida. I en relació amb tot això Cranc tindrà com a arquetip la mare, la mestressa de casa, la que cuida dels altres, sobretot dels més petits, com fan les mestres primeres, les que saben protegir.

Lleó, després d’aquesta protecció experimentada a Cranc, necessitarà tallar el cordó umbilical i buscar la diferenciació i sabrà fer-ho amb consciència, amb generositat, des de la noblesa d’origen. I en aquest cas, fidel a aquests principis, Lleó tindrà com a arquetip el rei, la reina o l’heroi o l’heroïna. I com tal, sabrà manifestar-se com a triomfador.

Verge és el signe que vol fer tocar de peus a terra després de l’expansió lleonina, sempre una mica excessiva, i per  tant, Verge és qui torna a posar límits, que defineix i vol observar-ho tot i analitzar-ho. Per això, caldrà establir un sistema, un ordre i aquesta funció que tenen totes les coses. I així, l’arquetip d’aquest signe no serà altra que el de la verge, la sibil·la, el sacerdot, el metge del cos o el terapeuta.

Balança, un cop recorreguts tants estadis de superació personal, buscarà l’altre, i tot establint ponts i creant tots els llaços, siguin d’amor o de convivència, arribarà al consens i crearà tot tipus de societats, tot sigui per enfortir els grans vincles humans. L’arquetip de Balança serà la parella o el soci o la sòcia que saben facilitar-ho tot, perquè la unió fa la força i la parella ens dona estabilitat. 

Escorpió sabrà reaccionar davant de tant arrodoniment i tanta valoració de la forma i, en conseqüència, sabrà posar la carn a la graella i el dilema sobre la taula i reaccionarà amb contundència, però també amb resolució. Escorpió tindrà com a arquetip el que rapta, el que enamora i sedueix, el mag, l’alquimista, l’home o la dona  de misteri. I sabrà renéixer i  transformar-ho tot.  

Sagitari, en contraposició a tanta contundència, es mostrarà més tolerant i tot ho valorarà amb optimisme. I dins de la foscor pròpia del temps d’aquest signe, buscarà els horitzons més lluminosos i els més inspiradors. Voldrà anar lluny i voldrà explicar el món amb alegria i consideració i, sobretot, amb perspectiva. L’arquetip del signe serà la del filòsof o el jurista bon dadós, el mestre, el pedagog, el gran contacontes que vol un món millor. 

Capricorn reaccionarà davant de tanta benevolència i voldrà posar les coses al seu lloc, com el temps que tot ho  recol·loca, i, en la seva observació detallada de la realitat, representarà el pare que exigeix, l’autoritat, el guia, el poderós i l’executiu. Però Capricorn també sabrà crear la millor estructura, en la qual es sostindrà tota aquesta mateixa realitat. 

Aquari s’enfrontarà als valors del signe anterior des de la llibertat i voldrà donar la volta a tot pel simple plaer de  fer-ho i, si fa falta, de portar la contrària. I per tant, Aquari tindrà com a arquetip l’innovador, l’excèntric, l’home i la dona del futur, i fins i tot el boig, aquell que sobrepassa la realitat amb les seves estridents teories. Aquari és sempre una petita o gran revolució. 

Peixos sabrà valorar tot i tothom i comprendrà, en la seva eterna paradoxa, fins i tot aquells i aquelles que no el comprenen. I amb la seva visió bondadosa i integradora tindrà com a arquetip l’artista, el músic, el metge de l’ànima, el mèdium, el que connecta amb alguna cosa superior. Les aigües de Peixos ens faran reconnectar amb la vida i la mort i amb tot allò que ens sobrepassa.

You don't have permission to register
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×