Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.

La Revista            Qui som           Publicitat           Contacte

La col·lecció de jocs i joguines del Museu d’Història de Catalunya

Visualitzacions 1.71Kırşehir

REDACCIÓ LA POSITIVA

El Museu d’Història de Catalunya (MHC) ha rebut el llegat d’una important col·lecció de joguines i material didàctic de finals del segle XIX i dels primers seixanta anys del segle XX, procedents de la col·lecció Ramona Vila Vall, ubicada a Perafita (Osona).

La donació es va acceptar a causa de l’escassetat d’aquest tipus de fons i el bon estat de conservació. La majoria d’aquests objectes no es poden trobar en els canals comercials habituals. Entre aquests objectes lúdics, destaquen joguines de producció catalana i alacantina. Actualment, des de l’Àrea de Registre i Museografia del museu s’està duent a terme l’inventari i la catalogació d’aquesta col·lecció per tal de presentar-la al públic i posar-la a l’abast de les persones investigadores.

La cultura infantil ha anat generant al llarg dels segles un patrimoni propi, que comprèn tot allò que fa referència al món educatiu i lúdic. Del conjunt d’elements que integren aquesta cultura infantil destaca el seu patrimoni material, del qual són una part molt important les joguines. A Catalunya, a partir del segle XIX i el començament del XX, es va viure clarament un augment quantitatiu i qualitatiu de la producció i fabricació industrial de joguines infantils. Aquest increment va fer que els infants, independentment de la seva procedència o del poder adquisitiu de les seves famílies, hi tinguessin accés cada vegada amb més facilitat.

“Les joguines ens han acompanyat des de sempre: podem trobar-les en la cultura grega, romana, ibera… Òbviament els materials canvien i les tècniques evolucionen, però fa mil·lennis que juguem amb elles. Són objectes que parlen de nosaltres, de la nostra societat. I són també un reflex dels nostres valors i preocupacions, d’allò que som i també del que voldríem ser. Per això constitueixen un testimoni de primer ordre de la història”, explica Raquel Castellà, conservadora del MHC.

 

Abans que existissin els joguets de confecció artesanal amb aquesta intencionalitat o bé els de fabricació industrial, la natura ha posat a l’abast de la humanitat infinitat de materials que la imaginació dels infants els ha fet esdevenir en joguets. “Com per exemple les pedretes, que van convertir-se amb el temps en bales esfèricament perfectes. O bé els petits ossets de la columna que eren emprats pels romans com a tabes, o les canyes i els pals que eren espases o podien servir per llançar petits objectes abans que es creessin les pistoles o les altres armes de joguina”, comenta Castellà. La natura més la imaginació i la creativitat infantil creen les joguines més imperfectes i accessibles que hi ha, les quals permeten que qualsevol societat, per molt poc econòmicament desenvolupada que estigui, no deixa els seus petits sense objectes lúdics. Mentre infants de cases més populars havien de treballar i col·laborar a l’economia familiar, i per tant podien gaudir de poques d’hora de joc i d’esbarjo, les classes mitjanes i altes disposaven de més temps lliure i d’oci. Aquestes classes no populars que no havien de treballar, que tenien temps lliure, demanaven algun producte o joguina que alguns productors decidiren fabricar per cobrir aquesta demanda d’objectes lúdics; són els inicis d’aquesta indústria catalana del joguet.

Una de les línies del museu és posar en valor aquesta col·lecció, testimoni de patrimoni immaterial pels jocs que amb ells es desenvolupaven i patrimoni material perquè són objectes que deixen patrimoni de la història i formen part del passat comú com a societat.

You don't have permission to register
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×