Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.

La Revista            Qui som           Publicitat           Contacte

Collserola, biodiversitat km 0

Visualitzacions 1.18Kırşehir

FRANCESC LLIMONA LLOVET

La vista de la serra de Collserola domina Barcelona i altres poblacions que la rodegen, tant del Baix Llobregat com del Vallès. Centenars de milers de ciutadans visiten regularment aquest espai i, per tant, podríem dir que Collserola és força coneguda. Gairebé tothom associa Collserola amb passejades i activitats de lleure o esportives com curses a peu o amb BTT. Però, això vol dir que Collserola és realment coneguda? Des del punt de vista dels seus valors naturals hem de reconèixer que no és ni coneguda ni prou valorada. 

És bàsic conèixer aquest espai com el que realment és: un parc natural amb dues reserves naturals, la font Groga i Can Balasc-Rierada, declarat l’any 2010, i que precisament per la presència d’espècies d’interès a escala europea està inclòs en la Xarxa Natura 2000, que n’obliga a la seva vetlla i conservació. 

Unes quantes xifres: al parc natural es coneixen més de mil plantes, de les quals més de vuit-centes són autòctones. Hauríem d’afegir, per no oblidar-nos-en, les espècies de falgueres, al voltant de vint, gairebé dues-centes espècies de líquens i al voltant de cent vint molses.

Les dades de fauna poden resultar sorprenents. Al parc natural s’han pogut observar en un moment o altre fins a cent vuitanta espècies d’ocells. Tot i que difícils de veure i força desconeguts pels visitants pels hàbits nocturns de molts d’ells, hi viuen més de vint-i-cinc espècies de mamífers. Es coneix la presència d’una quinzena de rèptils, una desena d’amfibis, però només un peix autòcton, el barb cua-roig. D’altra banda no podem obviar l’impacte que suposa la presència, a causa de l’ésser humà, d’espècies invasores, tortugues i peixos, com s’ha observat al pantà de Vallvidrera.

Pel que fa als invertebrats, les xifres són aclaparadores. Volem destacar una dada fins ara desconeguda: al parc natural hi ha més de cent setanta espècies de vespes i unes dues-centes espècies d’abelles solitàries, d’hàbits ben diferents de l’abella de la mel, i que tenen un paper extraordinari en els processos de pol·linització de les flors.

Aquests impressionant biodiversitat és el reflex que, malgrat la nostra percepció, Collserola no és només bosc. Podem considerar el parc natural com un mosaic on, en diferents proporcions, encara trobem formacions obertes com conreus i prats, brolles amb ginesta, ambients arbustius com la màquia, ambients de ribera i, això sí, una gran superfície de bosc mixt de pineda i alzinar, de vegades amb roures.

Tot aquest coneixement dels valors naturals de Collserola s’ha obtingut gràcies a diferents estudis i seguiments fets tant pel personal del parc com per investigadors d’universitats, museus i de naturalistes que ens deixen clar que cal protegir Collserola. Grups com ocells o papallones han estat estudiats amb metodologies específiques any rere any. Aquests seguiments, dits a llarg termini, ens permeten disposar d’informacions que, més enllà del coneixement de la biodiversitat, resulten útils i necessàries per als gestors del parc natural.

Els estudis també ens permeten detectar problemes i amenaces que de fet són els que ocupen normalment les notícies i els titulars sobre el nostre parc natural: sobre freqüentació, risc d’incendis, presència d’espècies al·lòctones invasores, el cas de la problemàtica amb el senglar… Evidentment, la gestió i conservació del parc natural que duen a terme els serveis tècnics del consorci, amb els eixos de recerca, gestió, vigilància, educació ambiental i divulgació, no és una tasca fàcil.

En definitiva, i contràriament al que encara apareix en alguns mitjans de comunicació, Collserola no és un gran pulmó verd de Barcelona, ni un immens parc urbà. La serra de Collserola és un parc natural de gran valor, però, compte, també subjecte a grans pressions i amenaces. Valuós i fràgil alhora, una perla de biodiversitat a tocar de casa. Conservem-lo.

You don't have permission to register
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×