Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.

La Revista            Qui som           Publicitat           Contacte

Revisió i millora d’espais verds i arbrat públic durant la tardor a Sarrià – Sant Gervasi

Visualitzacions 1000

Col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona. Districte Sarrià – Sant Gervasi.

Edarrer trimestre del 2021, l’Institut Municipal de Parcs i Jardins ha dut a terme un pla d’actuació per a les gairebé cent hectàrees de verd del districte, prioritzant les actuacions en espais verds escolars, la plantació de grups de flor i d’arbrat de clima fred, el manteniment de grups mixtos de vivaces, la gestió d’escocells i la sembra i desbrossament de prats florits, a banda del manteniment diari.

S’han realitzat millores generals com la ressembra de la gespa de la plaça de la Bonanova, l’eliminació d’espècies invasores i la ressembra de prat florit del carrer de Montevideo amb el carrer de Gaspar Cassadó, i el desbrossament dels marges de diferents carrers del barri de Vallvidrera, les Planes i el Tibidabo.

Durant la tardor, també s’han podat els arbres de 15 carrers del districte i s’han plantat un total de 103 unitats en diferents ubicacions. A més, s’han renovat els grups de flor existents al districte. En total, 6.418 unitats, que representen 484 m2. En paral·lel s’han plantat un total de 2.685 unitats d’arbustiva, de la qual destaca la reposició arbustiva als jardins de Can Sentmenat i de la Vil·la Florida.

Els darrers quatre mesos també s’ha revisat l’estat de la vegetació dels escocells del districte i s’ha procedit a la neteja manual i/o desbrossament de diferents emplaçaments com l’avinguda de J. V. Foix, el carrer de Carles Riba, l’avinguda de Vallvidrera o la plaça d’Àngel Rodríguez, entre d’altres.

Pla ‘Cuidem Barcelona’

D’altra banda, dins el desplegament del pla de manteniment integral Cuidem Barcelona, que té per objectiu impulsar la millora general de l’espai públic de la ciutat, s’han dut a terme actuacions a les places de Molina, de Joaquim Pena, d’Àngel Rodríguez, de Sarrià, del Roser i del Consell de la Vila; als jardins de les Tres Torres; i als entorns dels mercats de Sarrià, de Sant Gervasi, de Galvany i de les Tres Torres. 

Actuacions previstes pel primer trimestre del 2022

Durant els primers mesos de l’any, l’Institut Municipal de Parcs i Jardins seguirà treballant en el manteniment del verd i reforç de la neteja en entorns escolars, farà actuacions puntuals de millores generals de l’espai públic en diversos punts del districte, realitzarà actuacions sobre l’arbrat en 140 unitats, netejarà manualment 21 escocells i seguirà amb les actuacions del pla Cuidem Barcelona a les places de Molina, de Joaquim Pena, d’Àngel Rodríguez, de Sarrià, del Roser i del Consell de la Vila; als jardins de les Tres Torres, i als entorns dels mercats de Sant Gervasi.

You don't have permission to register
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×