Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.

La Revista            Qui som           Publicitat           Contacte

Un gat feliç

Visualitzacions 1.94Kırşehir

ANA PRATS SANZ

Veterinària acreditada de medicina felina per l’AVEPA. ISFM Advanced Certificate in Feline Behaviour (‘certificat en comportament felí avançat’) / www.cvrocaberti.com

Els gats són caçadors solitaris (encara que poden aprendre a viure en grup si les condicions són favorables) i el seu confort està lligat a la salut física, però també al benestar emocional i al seu comportament. Conèixer-ne les necessitats ambientals i la manera com interactuen amb l’entorn ens ajuda a:

– Reduir l’aparició de comportaments no desitjats i de malalties.

– Millorar la capacitat de reconèixer quan un gat està malalt.

– Reforçar el vincle gat-família.

– Reduir l’estrès de l’animal.

– Millorar la interacció amb el gat tant a casa com al veterinari.

– Tenir gats més feliços! 

Els cinc pilars bàsics per a un ambient felí saludable es basen a proporcionar-li:

1. Un lloc segur. Zones privades on no se’l pugui molestar, especialment zones elevades (prestatges, interiors d’armari, caixes de cartró, etc.).

2. Separació de recursos clau en múltiples emplaçaments. L’aigua, l’aliment, els sorrals, els rascadors, les zones de joc i les àrees de descans no poden estar totes a la mateixa zona i han d’adequar-se a les individualitats de cada gat. 

3. Desenvolupament del comportament de joc i caça. El gat és per natura un caçador, i la seva forma de jugar serà sempre la cacera. És necessari que ho pugui fer amb qualitat (joguines com a presa) i quantitat adequades (diversos cops al dia durant un temps curt).

4. Contacte humà, positiu, consistent i predictible. Respectar el llenguatge del gat i deixar que sigui ell qui iniciï i finalitzi les interaccions amb els humans farà que senti que pot controlar la situació i afavorirà unes relacions més positives.

5. Un ambient on es respecti la importància del sentit de l’olfacte felí. El gat té unes deu mil vegades més olfacte que els humans, per tant, s’aconsella evitar ús d’ambientadors, sorres perfumades, etc.

You don't have permission to register
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×