Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.

La Revista            Qui som           Publicitat           Contacte

PER QUÈ ES GRATEN ELS NOSTRES GOSSOS?

Visualitzacions 1.61Kırşehir

Mónica Speckmaier

CV Monvets

Primer de tot hem de saber com s’alleugen la picor els nostres animals de companyia, perquè en general pensem que la picor se la treuen gratant-se amb les potes, però és important tenir en compte que un animal que es llepa, fa petites mossegadetes, o que es frega amb les parets i altres superfícies també s’està gratant. 

Centrant-nos en els gossos (perquè en el cas dels gats hi ha petites diferències), les causes de picor més importants són les següents:

– Ectoparàsits, o també anomenats paràsits externs (puces i àcars diversos)

– Dermatitis al·lèrgiques (fonamentalment al·lèrgia a les puces, reaccions adverses als aliments i dermatitis atòpica)

– Infeccions superficials

– Dermatitis per contacte

Existeixen altres causes, però no són tan freqüents.

De vegades és relativament fàcil trobar la causa de la picor, com quan veiem les puces córrer per la pell del nostre gos, però en altres ocasions el veterinari o veterinària haurà de fer una sèrie de proves per tal d’arribar al diagnòstic de què li provoca pruïja al nostre animal. Algunes d’aquestes proves poden ser: exploració minuciosa de la pell i el pèl, citologies cutànies i exàmens microscòpics del pèl, dietes especials per descartar reaccions adverses als aliments, proves d’al·lèrgia (ja sigui amb una analítica de sang o mitjançant un test cutani com es fa en medicina humana), etc.

El tractament serà molt diferent en funció del diagnòstic, però pràcticament sempre serà recomanable mantenir una bona desparasitació regular, optimitzar la cura de la pell amb banys adequats i l’alimentació més indicada per la seva condició i fer revisions cada vegada que hi hagi canvis en l’estat de l’animal. Això és particularment important en el cas de la dermatitis atòpica, una malaltia cutània que es manifesta amb inflamació i picor a causa de l’exposició a al·lèrgens ambientals. És una condició amb un component genètic del pacient, i que es dona durant tota la vida de l’animal, de manera que cal anar ajustant el tractament escollit en funció dels brots que puguin anar sorgint en determinades èpoques de la seva vida.

Si el nostre gos o gat es grata, llepa o frega amb la paret de forma insistent, hem de demanar hora al nostre centre veterinari de confiança perquè la picor ha de tractar-se en el moment en què es detecta, ja que quan l’animal mostra aquestes conductes està inflamant cada cop més la seva pell i empitjorant tot el quadre. Amb un diagnòstic al més precoç possible tindrem més opcions a millorar la condició cutània del nostre animal de companyia i evitar el malestar associat a la picor i la inflamació.

You don't have permission to register
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×