Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.

La Revista            Qui som           Publicitat           Contacte

Qui és qui?

Visualitzacions 654

MARTA NAVARRO

Des dels nostres avantpassats, la comunicació ha estat bàsica per poder realitzar activitats de supervivència. Saber com transmetre els sentiments, escoltar i processar la informació requerida o transmesa forma part del llenguatge i de la comunicació oral.

Els éssers humans som socials i necessitem relacionar-nos uns amb altres per poder viure. En aquesta socialització sorgeix la necessitat de donar a conèixer i requerir informacions, expressar la vida emocional dels sentiments i desenvolupar la creació. També és una manera d’integrar-se a la comunitat i afirmar la personalitat. En definitiva, necessitem comunicar-nos.

El procés de comunicació és dinàmic, canviant i continu i tots els elements interaccionen entre ells.  La competència comunicativa és un fenomen que va més enllà de l’eficàcia dels nostres coneixements, hàbits, habilitats i que intervé en l’actuació personal en situacions de comunicació.

Si no hi ha necessitats, motivacions, actituds favorables a la relació humana ni un propòsit de millora, difícilment podrem tenir relacions sanes en l’àmbit professional o personal.

Sergio Baños, terapeuta de Gestalt i coach en comunicació, ens parla del comportament i els patrons de relació que ens bloquegen per gaudir de bones relacions humanes. El secret és comprendre perquè l’altre fa el que fa i diu el que diu, entendre que no és per fastiguejar, sinó perquè l’altre té un comportament diferent per la seva pròpia experiència de vida, o bé per les situacions estressants que fan que les seves motivacions canviïn. Si sabem com fer per comprendre això, les relacions seran sanes, saludables i es donaran d’una forma oberta i sense manipulacions.

En aquest àmbit de coaching trobem diversos sistemes o metodologies per estudiar el comportament humà, com per exemple la metodologia DISC.

QUÈ ÉS LA METODOLOGIA DISC

William Marston va començar a estudiar aquesta metodologia fa vuitanta anys, i des de llavors ha continuat desenvolupant-se.  Permet estudiar el comportament natural de les persones davant diferents situacions. S’utilitza en diferents àmbits, com ara el personal, els professionals o els docents.

Les sigles DISC són la combinació de les primeres lletres d’aquestes quatre paraules:

Decisió: com respondre a desafiaments i reptes.

Interacció: com ens relacionem i influïm en els altres.

Serenitat: com respondre al ritme dels esdeveniments i als canvis.

Compliment: com respondre a les normes establertes.

Com es mesura el comportament?

L’eina utilitzada per determinar el comportament individual i amb grup és un conjunt d’avaluacions denominada “test DISC”.

Moltes empreses poden conèixer millor les reaccions que tenen els seus treballadors amb els altres i amb ells mateixos, igual que un mestre ho pot fer amb els seus alumnes.

DISC per a la gestió d’equips

Identificar a les persones en un perfil ens serveix per millorar la comunicació amb aquestes. En aquest cas, podem utilitzar les dades per crear equips de treball més eficients. Entre les coses que podem esbrinar, trobem les següents:

– El comportament de la persona segons el seu entorn.

– Els punts forts i febles del caràcter i la personalitat de la persona.

– Els coneixements que aporta a l’organització.

– Quin és l’entorn de treball que li permet desenvolupar al màxim les seves habilitats.

– La imatge que té aquesta persona de si mateixa.

– La influència del nostre caràcter en les relacions laborals.

– Com reacciona la persona davant d’una altra

En el món de les vendes també s’utilitza aplicant aquest test al client per saber totes les seves preferències i crear així una experiència de compra personalitzada.

Si vols millorar, demana un acompanyament amb un coach o un terapeuta especialitzat en aquesta tècnica.

___

Imatge capçalera: @master1305
Entrada
You don't have permission to register
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×